sigge

Undervannfirmaet Abyss sin ROV har funnet den savnede fridykkeren Asgeir Bjekestrand nå ved 19 tiden mandag. Funnet kommer etter at en fisker hadde angitt posisjonen for ulykken ganske nøyaktig. Det har vært søkt mange dager over et stort område, og alle i dykkerkretsen her i området er lettet over at Abyss nå har funnet den forulykkede.
sigge_1
Lars Eidsmoen og andre fra Abyss har stått på dag og natt i hjelpen med å finne den savnede. Brunsvikanytt skal overrekke en varm takk for den innsats de på ROV siden har bistått med i denne saken.