lof_2

Avslutningsvis på denne uken noen  båter av forskjellig herkomst.
hekkingen
Kystverkets "Hekkingen" passerer berømmelige vraket av "Sanda Sug" ved Låvøyfjorden.
lof_3
En seilbåt av Colin Archer typen(?) på veu rett nord mot Grip i kveldningen.
lof_2
"Scan Master" er en tanker som ofte er innom havna i Kristiansund.
lof_1
Nostalgia: "Lofoten"den ene av de to hurtigruteskipene fra flåten etter krigen som er i drift i hurtigrutesammenheng. Bygd i Oslo i 1964, og er erklært verneverdig i 2001 av Riksantikvaren. (Bra !) Modernisert  en rekke ganger, men ekstriørmessig framstår den som den var i 1960 årene .