dag_sm

Her er dagens bobil fra Odd Arild Fiske som antyder at lotten er bragt til Das schöne Land Norwegen i.
dag_1
Gråfargen på transportkassen er sikkert overskudd fra et marineverft i Wilhelmshafen. Det er to Stuka-tyfoner på førerhuset .Bilen er fotografert ved infotavlen ved Byskogen ser det ut til.
dag_2
Dagens sydgående hurtigrute ut Sørsundet ved 17 tiden.