osc_1_og_lAure

En rundt 105 år gammel båt i relativt god stand er slept til Stokksund for å hugges opp Det er Geir Ole Søreng i Aure som har hatt den i eie en stund. Forsøk på salg har strandet flere ganger, så nå var det ikke annen utvei, sier Søreng til BN. Båten skal være en av to av denne type klinkede som er igjen på kysten.
osc_1_og_l
Frei Taubåtservice med "Oscar" har begynt slepet. Båten var i bemerkelsesverdig bra stand. Litt smårask var i det i vannlinjen bak, men bagateller i forhold til andre prosjekter får vi opplyst.(Foto: Einar Sandvik)
osc_2
I forhold til "Borgenes"(1942) var dette rene nybåten. 105 år er denne der navnet er ukjent. (Foto: Einar Sandvik)
osc_3
"Farfar" erden siste igjenværende av denne type fra rundt 1905 som tilhører Geir Ole Søreng i Aure. Denne skal tas vare på å settes i stand. For de som er interessert i den andre, kan den vel berges ennå på skipsopphoggeriet i Stokksund. (Foto: Marino Hesjevik)