kaihav_liteKnudtzonholmen

40 kvadratmeter grunn og kaidekke har etter det vi har fått opplyst séget ut i havna tett ved veggen til det nye bygget til Kristiansund og Nordmøre havn. Hvor alvorlig dette er har vi ikke fått undersøkt søndag kveld.
kaihav_1
En leser har sendt oss dette bildet søndag kveld. Hullet er 6 x 7 meter. På denne siden av bygget er det tildels meget hellende og loddrett vegg til 30 meters dyp. Som vi ser er dette ikke langt fra fundamentet til bygget. Hele området er opprinnelig et skjær som ble planert med stein rundt 1959 for å bygge lagerskur og kai.