gripp_xxx

4655 personer brukte Gripexpresen til Grip i sommer. Det er litt under forventet, men driften gikk i balanse. Ruta var i drift fra 25. mai til 29.august. Det er nå Vikaneset Maritim som driver ruta til den kjente turistøya.
gripp_1
Økonomisk balanse for Gripexpressen. Selskapet har avtale med kommunen om drift av ruta i 10 år. (Foto: Jarl A. Røbech)