baser_xx

Det sprenges fjell østover Omsundet for å utvide Vestbase. Snart er arealene her oppbrukt.
baser_1
Maskiner holder på på høyde med trafostasjonen .I bakgrunnen Omsund-bruene og det kjente merket Magnhildberget i Tingvoll kommune.
baser_2
Pr. dags dato er Vestbase 2,1 kilometer i luftlinje i utstrekning. En kan saktens lure på hva disse kjempeanleggene her kan brukes til den dagen oljeeventyret er slutt. Fiskemottak fra all slags sjømatoppdrett kanskje? Med pakkelinjer rett til fly på Kvernberget ? (som da er ytterlig utvidet til å ta ned de største lastefly ) Tja ?

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her