pion_zzz

Den "lille" tankeren "Pioneer Knutsen" kom seilende sørfra i dag. Den er ofte på våre trakter.
pio_1_be