co_zzzLokale hender

Sporsheim Eiendom(Bunnpris Brunsvika) har 7.oktober kjøpt ex Coop Prix i Fredriciaveien av Coop Nordmøre BA for 2,7 mill. kroner. Ved telefonisk henvendelse til Eiendomsmegler 1 i  Kristiansund den 4. november, får BN opplyst at de ikke visste om noe salg. Så ?
co_1
Øyvind Sporheim sier  farten til BN at han har vært inne på tanken om solstudio da mange har savnet det her ute i Brunsvika.
co_2
Det var i mai 2008 at Coop Prix ble lagt ned. Her endel av betjeningen på siste dag.F.v Vegard E.Johansen, Daniel Grip, Ken Jarle Olsen og Gunn Karin Herskedal.