hvg_xxx

Lørdag åpnet Christies Gjestegård i Håndverkerforeningen, eller Christigården som den opprinnelig het og er fra 1835. Huset ble solgt til Kristiansund Håndverkerforening i 1906. Huset er nå oppusset, og framstår som et meget spesiell og stilfullt alternativ til møter eller Selskabeligheder.
hvg_1
Saalen i 1. Etage er blitt satt i stand i flotte Farge i  Restaurationen.

hvg_2_b
Nogen Detalje er med stor nøye og  Dyktighed sat i stand, ogsaa med Fylkeskonservatorens Godkjenning der havet  blit overset af Christ Allan Sylthe hvis Oprinnelighed er fra Christianssund født Aar 1953.
hvg_2
Stefan Petersén og Louise Garshol skal drive Christies Gjestegård. Etter nyttår er det også planer om en lørdagsbuffé med "Kaffe og Kager i Restaurationen". Det kan bli meget populært. BN ønsker lykke til.