flo_zzz

Fra Per Arne Aasprong (Pepso) fikk vi oversikten over flo og fjære for neste år. Greit å ha enkelte ganger her på kysten.
flo_1_bn
Bilde fra Treflisa i Gripskjæran.  FLO OG FJÆRE 2011