comm_z

"Cometa" var tidlig på´n  julaften. I fint måneskinn seilte den inn til byen julaften.
come_1
"Cometa" er i leia igjen etter grunnstøtingen ved Hvaler for en tid siden.
comm_2
Fint seilingsvær for kystflåten på denne julaften 2010.