aby zz

Abyss A/S i Melkvikan som driver innen undervannsarbeid, har for tiden kurs for kommende ROV operatører (norsk: fjernstyrte førerløse undervannsroboter). I og med at alt skal foregå nede på bunnen etter hvert, er det behov for kompetente folk til drift av disse viktige farkoster på store dyp.
aby 1
Her rigges kameraskjermer og sonarskjermer inne i driftskontaineren til Abyss. Det skulle prøves 3 forskjellige ROV-størrelser i dag.

aby 3
Folk fra Abyss og elever: F.v Bjarne Ytrøy fra Abyss, elevene Karl Weness, Alexandros Kakakios, Dag Skattem og Nicolai Golden. Elevene er fra forskjellige distrikter rundt omkring i Norge.