hvo z

Det er stille i brannsaken og mistillitsforslaget mot varabrannsjefen. Etter det vi forstår har alle ansatte vært på personlige samtaler med kommuneledelsen den siste tiden. BN har kontaktet  varabrannsjef Torbjørn Sagen som bekrefter at han i prosessen er tatt ut i lønnet permisjon noe han ikke har bedt om. Permisjonen går ut 1.desember. Det var rundt 15.oktober han ble permittert grunnet mistillitsforslag fra storparten av de ansatte. Han sier også til BN at han ennå ikke har fått vite hva han er beskyldt for, men regner med at avklaring vil komme i en eller annen retning. Ytterligere uttalelser i saken vil han ikke gi.
hvo
Det har tårnet seg opp med problemer i Kristiansund brann og Redningsvesen i mange år.