Mere sjelden byggestil på denne boligen som er å finne mellom Franzvågen og Vebenstad på Averøya.
franz 1
Huset ligger svært idyllisk til mot Nekstadfjorden og ser ut som et 1950 tallshus og funkisstil-hus fra 1930 årene. Litt spesiell løsning tør vi påstå sånn i forbifarten.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her