Nordic Light er storførnøyd etter at Bruce Davidson har meldt sin ankomst til festivalen senere i år. Et av festivalens trekkplastre er jo nettopp at man kan treffe sine fotografiske helter ansikt til ansikt – det være seg etter et foredrag, ved boksigneringer, eller på gata. Hvert år får Kristiansund besøk av fotografer som vi kanskje bare har mulighet til å treffe en eneste gang i levende live.
bv2012

 

Bruce Davidson, Brooklyn Gang 1959 Cigarete - courtesy in focus gallery, Cologne

Davidsons mest kjente arbeider er fra 1958-1965. Vi snakker om legendariske fotoreportasjer som «The Dwarf», «Brooklyn Gang» og «The Civil Rights Movement». Senere kom dessuten «East 100th Street» og «Central Park and Subway”, og nylig har han utgitt en “bokboks” med tre bøker i én med hele livsverket sitt.

Bruce Davidsons utstilling vises i Kristiansund i perioden 24. april – 6. mai 2012.  Festivalen varer fra 24. – 28. april 2012.

Mer informasjon finnes på Nordic Lights hjemmesider:

www.nle.no.