En bil har veltet og ligger på taket mellom Batnfjord og Øre i Gjemnes. Det er meget glatt enkelte steder på veiene inne i fjordene, og det har vært endel biluhell.
rkast
Bilen i grøfta ved Fv 666 mell0om Batnfjord og Øre. Kollisjonsputer er utløst, men om noen er skadd har vi ikke kjennskap til. (Foto: Anders Tangvik)