Det er rolig i byen i førjulsstriden. I Romsdal og Sunnmøre derimot brenner det over alt. Vi for nøye oss med ferger med julepynt.
joesfergaa
Fjord 1 har satt på julelys på de to beredskapsfergene i Vågen. (Foto: Terje Holm)
joesferg 2
Ny kjekk sundbåt (?),  spør Kjell Andersen med builde han sendt fra havna i dag.