Det foregår fjellrensking nedefor flyplassen på RV 70 i natt. Det er trafikkdirigering på stedet, og litt ventetid må påregnes.
gms 1
Det er kommunen som står for arbeidet der vegvesenet er oppdragsgiver. Det er innleid utstyr fra Mekvik Maskin for å utføre fjellrenskingen.
gms 2
Vann og is har laget mye løs stein i denne skrenten. En stor meisel er i bruk.