Det rapporteres fra bygda at det er rene stålisen med vann på og derav livsfarlig føre innover på bygdene enkelte steder.
cam 1
Bussen på Bremsne rygget fra bakketoppen ved Sandvollan camping og inn til fergekaia da sjåføren ikke torde å kjøre lenger. (Foto: Hans Visnes)
ispaavei innland
Enkelte steder i sidegatene i byen også var det forferdelig glatt. Her i  vestenden av Skjærvaveien på Innlandet der det var mulig å gå på skøyter torsdag. Helt ekstremt.