Etter at mottaksanlegget  for husholdningsavfall i Bruhagen /Kristvika er stoppet grunnet økonomiskle omstendigheter, får kommunen litt viderverdigheter med lagring og omlasting av avfallet. Den vanlige omlastningsstasjonen på Hagelin er nå lagt om grunnet andre typer kontainertransport ut av byen.
boss 4
Energos forbrenningsanlegg i Kristvika på Averøya er stoppet. Det letes etter noen som kan fortsette å drifte anlegget.
hagge 1
Husholdningssøppelet må nå lagres i en stor haug og kjøres med dumper opp i kontainere. Det mere tette lasteanlegget er tatt ut av drift for 14 dager siden. Søppelet blir nå kjørt ut av byen, gjerne helt til Oslo. Grunnet at trailere må ha returlast for å drive med fortjeneste, kan ikke kontainere som brukes på lastestasjonen brukes. Måsene har bra dager grunnet det hele.