En pipebrann utviklet seg til husbrann i Gautvika på Eide ved 14:40 tiden. Brannvesenet kom fra Eide sentrum som ligger 1o km unna og berget huset. Ambulanse og politi var også på stedet, men det er ikke oppstått noen personskader. Det var folk hjemme på stedet når brannen oppsto.

download
Brannvesenet fra Eide hadde med  pumpe/ mannskapsbil og ekstra tankbil.


gaut 3
Røykdykkere i ferd med å rive ned veggen som brant.
gaut 56 ser
Brannfolka puster lettet ut etter å ha reddet huset. Materialer som brant er hivd ut.