Arbeidet med Dalabukta-feltet går sin gang nordøst i Karihola. Entrepenøren har i lengere tid hold på med å legge overvann, kloakk, tekniske og vannledningsrør noe som tar sin tid.
loese
Denne bunkeren blir hengende i løse luften rett over veien som skal føre inn til boligfeltet. 100 meter lenger mot byen blir det også på dette viset med en tilsvarende bunkertype. I kveld ved 16: 30 tiden ble knausen til høyre sprengt ut.