Det skal spares 50 millioner på sykehusene i Møre og Romsdal neste år. Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal kan bli redusert med 26 stillinger. Ifølge arbeidsgruppa vil det frigjøre 14 millioner kroner. I Kristiansund har de visst begynt å spare så smått.
motdt
Labbens julekrybbe på sykehuset var ikke rare greiene sammenrasket av brukte reagensglass, pappeske fra søppla og fyrstikkeske til det nyfødte Jesusbarnet. Spare-varslet sentralt er gått inn her i gården ser det ut til. (Foto: John Kuløy)