Her et par båter sånn i farten. Det er stor trafikk, men vi hører på NRK TV Møre at losbåtførerne ikke skal arbeide vakter på natten. Med slike mengder skip som har losplikt kan det bli mye venting. Kystverket vil leie inn båter , som f.eks. Redningsselskapet for å kjøre losmannskap til og fra skipene. Siste ord er vel ikke sagt i denne saken.
losbaa
Kystverket ønsker at Geir Tøvik & Co på losbåten stenger butikken (bun)  på natt.
baadm 1
"Ro Master", flott båt innen lakseindustrien utafor  Brunsvika.
baadm 2
"Trans Bulk", en tilaarskommen dame  med gravemaskin .