De fleste med en viss alder har hørt om eller husker en bunker som lå der Tinghuset på Kongens plass ble bygd rundt 1967. Man har hørt at den ble sprengt bort under tomtearbeidene på Tinghuset, men det er den ikke. Bunkeren er like hel, men nødutgangen og litt annet er støpt igjen. Vi var nede under byen en tur i dag.
mgw nm
Slik så det ut der Tinghuset senere ble bygget. Det var opprinnelig en haug her som Arbeiderforeningens hus stod før bybrannen. Under krigen bygde tyskerne denne bunkeren her, en såkalt Regelbau 633 med en bombekastermaskin som den i Hauggata 45. (Foto Nordmøre Museum)
utk 7
Døren som går inn ned til denne store bunkeren i sentrum av byen.
utk 2
Utstyret ble tatt vekk på 1950 tallet, og bunkeren ble malt og innredet til tilfluktsrom. Det er tørt og uten fuktighet her langt under jorden. Bildet er av ammunisjon og laderommet til magasinene for bombekasteren. Døren gikk inn til panserkuppelen med våpenet i.
utk 4
Slik så det ut en gang inne i dette rommet. Bildet er fra en museumsbunker på Jersey på Kanaløyene.
utk 2 b
Inne i våpensjakten er det montert en nødutgang som kommer ut på baksiden av Tinghuset. Panserkuppelen som stod her var 39 tonn og var 25 cm tykk. Bunkertak og vegger er 2 meter . For 67 år siden holdt våpenmekanikere fra Krupp og elektrikere fra Siemens Schuckert A.G på med å montere dette forunderlige våpensystemet på Torvet i Kristiansund.
utk 56
Slik så toppen av kuppelen ut under krigen. Kamuflert med greiner og alt annet rask var den umulig å få øye på.
utk 5
Fra nærforsvarsrommet med skyteskår ut mot inngangen. Hele dette tekniske krigsutstyret  hadde 12 mannskaper derav 3 offiserer.
utk 14
Bunkerens periskopsjakt. Da byen var flat etter nedbrente hus, hadde tyskerne full oversikt herfra. To separate radioantennesjakter var også å finne her. Innfelt bilde fra et slik periskop som er på et bunkermuseum i Danmark.
utk 1
Det som var litt spesielt med bunkeren her under Tinghuset var at den var speilvendt i forhold til den andre i Hauggata. Forøvrig står som kjent denne bunkeren intakt med våpensystem og det hele. Bunkerne ligger 490 meter i luftlinje unna hverandre. Rekkevidden av slike 5 cm bombekastere er opptil 650 meter. Med stor ildhastighet kunne to slike maskiner i sentrum av Kristiansund være farlige greier. Det er også en bunker lenger nede i sentrum ved tidligere Torvgaten, men hva som har vært der vet vi ikke ennå. Det er også bygd hus oppe på denne. Vi får se etterhvert.