Det er tilløp til kaos i det verste uværet på mange år. Politi og brannvesen er ute på all slags oppdrag, og skader blir meldt fortløpende. Strømmen sørover Nordmøre er borte for andre gang. Vi ser kraftsselskapsbiler i sjødrevet over bruene på Atlanterhavsveien. Et tak på et nyhus i Brunsvika er flerret av. Ferga til Vestnes er innstilt fra klokken 21, og det er bygningsskader på kommunale bygg i Kristiansund."Hain" er stygg no i kveld. Mange har behov for hjelp med eiendom, og det vil det fortsette med utover natten. Plasthallen vi beskrev var i faresonen på Hagelin for noen dager siden, har riktig nok dradd sin vei.
ork 1
Julegrana i parken røyk tidlig.(Foto: Roger Skjølsvik)
ork 2
Helidekket på "Navion Norvegia" viser voldsom vindstyrke ute ved Gullfaksfeltet. (Foto fra Ingebrigt Arnøy)