Det er omrokkeringer på gang i Redingsselskapet på grunn av at skøytene nå skal settes inn med å transportere loser til og fra lospliktige fartøy utenfor kysten. Kystverket har bestemt at losbåtene ikke skal ha vakt om natten, derfor leier de inn båter og mannskap fra RS etter det vi får opplyst. 1. januar starter er prøveordning der redningsskøytene slal inn i kystverkets tjeneste når det er behov for det. I denne sammenheng drar "Erik Bye" til stasjonen på Fillan på Hitra. Planene skal ha kommet som lyn fra klar himmel lillejulaften. Det er med sikkerhet økonomiske grunner at Redningsselskapet sier ja til et samarbeid med Kystverket. Skip med losplikt på  norskekysten er god butikk.
sundt
Erstatningsskøyte i Kristiansund blir den moderne RS 138 " Sundt Flyer" til høyre som var innom basen i Kristiansund for en tid siden.  Den gjør hele 40 knop maks. Skøyta er lita uten lugarplass til mannskap. De må i så fall bo på land et eller annet sted. Til venstre "Halvdan Grieg" som var i Kristiansund en periode mens "Erik Bye" var på verksted .
sundt 3
"Erik Bye" reiser fredag til Hitra. Bakdelen for vårt distrikt er at vi mister den lille raske vannjetbåten som er ombord i "Erik Bye". Den har vist seg være av vital betydning ved havarier oppe i grunt farvann mange ganger.