ferga_zzz

Bilferga "Stordal" er satt på slipp på Kristiansund Mekaniske verksted for å repareres etter grunnstøting for noen dager siden.
fergfa_1
Alle propellblader har skader på vingene, men så veldig mye var det ikke. Roret var også litt avskrapet ; om det er skjevt vites ikke. Propellen her er 2 meter i diameter.