grane_zzz

Det ligger endel tømmer etter rydding av litt skog i Karihola. Det er i forbindelse med et nytt boligfelt kalt  Havsikten at trærne er tatt ned.
grane_1
Kvist og smågran ligger i store hauger her, men dette er bare en lite brøkdel av skogen her ute. Folk vil helst at hele Sitkagranskogen tas ned med skogsmaskiner.  Skogen er over 40 år, og har ødelagt store deler av området som er utilgjengelig. Vi har hørt folks mening og her burde parketeten i Kristiansund hugd ut all skog i Karihola.
grane_2
Litt tømmer ligger her ute. Bak haugen her kommer boliger om en tid.
grane_3
Litt skog er ryddet øst for Makrellsvingen.
grane_6
En fin rev holdt på å lete etter mat ute i området der i dag. Han har iallefall nok skog å gjemme seg i.