iso_zzzSykehusstrid

Gjensyn med mobilt røntgenapparat i striden om sykehusene.
iso_1