raan_zz

Den gamle ferga tilhørende Statens Vegmuseum er kommet opp på land i slippen på Mellemvæftet.
raan_1
Ferga er ikke store greiene. 4 biler tok den engang. Nå skal den kontrollmåles slik at dataene blir tatt vare på for ettertiden.
raan_2
Jakob Arne Dahlen fra Bremsnes Båtbyggeri (innfelt) sier at tegningene stort sett er tatt vare på , men linjetegningene eksisterer ikke. Dermed er det en fin sjanse til å kontrollere og måle det gamle fartøyet når den står på land.