foll_zz

To bilder; ett fra Folland på Averøya der en pjokk hadde funnet fram skøytene og tatt en tur på "atlegå" der det var en dam som hadde frosset til. Det andre ute ved Farstadstranda. Oh lonesome me.
foll_1
foll_23