aker_zzz

Noe en hall er under oppsetting inne på Vestbase-området. Det begynner å bli en svær industribyggmasse her nå.
aker_1
Her er siste tilvekst på området. En kran løftet elementer på plass i dag. Hvem som skal huses her er ukjent, men det er sikkert noen som vet det av leserne.
aker_2
Folk holdt på å sveise fast festebolter og annet oppunder elementene onsdag.

Pressemelding fra Halaas og Mohn AS:

Halaas og Mohn AS har hatt en meget god utvikling de senere år og tilrettelegger nå for økende aktivitet gjennom inngåelse av en langsiktig avtale med Vestbase AS om bygging og leie av en ny spesialtilpasset rigg- og subseahall.

Erfaringer fra de senere år viser at aktiviteten i oljebransjen har dreid mot større og tyngre utstyr, både når det gjelder rigg utstyr og subsea utstyr. Store enheter som vi ikke har fått inn i vår nåværende hall, har vi enten utført servicen på vårt ute område eller har måttet takket nei til oppdraget. Ofte er dette kritisk utstyr som bør/må håndteres under tak.
Signaler fra våre kunder er at en ny hall vil være en stor fordel og dette vil bli den første "nøytrale" Subsea-hallen på Vestbase.

Nybygget skal bl.a.inneholde:

  • Størrelse (20x30) 600 m2
  • Kontor-/tekniske rom 150 m2
  • Porter: 10 x 11 m og 8 x 8 m.
  • Kran: 2 x 40t, samløft ca 75t. Spesielt tilpasset, trinnløs kjøring.
  • Plass for rengjøring med oljeutskiller
  • Test pit 6,0 x 6,0 x 5,0 m
  • Casingrør diam.ca.1,0 x 10 m
  • Testpunkt i gulv 2 x 40 t
  • Power pack.


Spesielt vil de høye portene og de kraftige traverskranene være en stor forbedring for oppdragsmengden.

Ved planleggingen av den nye Rigg- og Subsea-hallen er HMS satt i høysete, både når det gjelder vann-og oljeutskiller, luftavsug og belysning og ikke minst sikkerheten og arbeidsmiljøet til den enkelte ansatte.

Den nye Rigg- og Subsea  hallen vil også være med på å videreutvikle totaltilbudet på Vestbase, slik at vi i fremtiden kan være med på å ta større operasjoner, som for eksempel klassing av boreskip og rigger og at transporten av materiale ut av Vestbase blir redusert.
Den lokale entreprenøren Strand og Stubø er valgt som totalentreprenør for prosjektet og vi ser for oss en oppstart av byggearbeidene på sensommeren 2010.
Subsea-hallen er kostnadsberegnet til ca. 15 mill.kroner og er planlagt å være ferdig ved årsskiftet 2010/2011.