dams_zzz

En sort damesykkel med merket Magnum står og ser litt forhastet slengt fra seg i Hagelinveien 5 ved Solbjør Glassmester. Hvis det da ikke er glassmesteren selv sin.
dams_1