bio_zz

Det er tid for å kutte opp til flis innlevert retur-treverk på Veolia sitt anlegg i Hagelin. I dag foregikk både kutting og opplasting på vogntog.
bio_1
Det er store mengder treverk som blir levert inn på mottaket her.
bio_2
Det er Bioplan fra Odda som holder på med dette i dag. Flisa blir kjørt til bedrifter som benytter den til  et eller annet formål. Sist havnet den til Trøndelag.