hak_zz

Åpent brev om sykehusstriden

 

Til

Moldes ordfører Jan Petter Hammerø

og

Landsorganisasjonen i Norge v/leder Roar Flåthen

 

Sykehusstriden i Nordmøre og Romsdal har åpnet for et tilnærmelsesvis uendelig antall synspunkter og utspill motivert fra like mange ståsted. Deler av striden har også foregått i, og blitt motivert fra rom som offentligheten ikke har fått innsyn i.

 

Som tillitsvalgte og medlemmer i LOs fagforeninger på Ytre Nordmøre reageres det meget sterkt og kritisk til Moldeordførerens utsagn om at LOs sentrale ledelse har gitt støtte til planer om finansiering av en nytt sykehus på Molde.

 

Vi utfordrer Moldes ordfører på følgende:

 

Moldes ordfører Jan Petter Hammerø må ta bladet fra munnen og være konkret når han snakker om LOs ledelse og hvem han har hatt kontakt med!

 

Vi utfordrer LOs ledelse på følgende:

 

Vi krever at LOs ledelse ved Roar Flåthen skal være åpen på hvem i LOs ledelse som har hatt samtaler med Moldes ordfører, og gitt støtte til planene om nytt sykehus i Molde!

 

Vårt åpne brev er en reaksjon på at LO-medlemmer på Ytre Nordmøre føler seg holdt for narr og satt på sidelinjen i et spørsmål som har stor betydning for fagbevegelsen i vårt distrikt!

 

Underskrivere:

Styret i LO Ytre Nordmøre(enstemmig tilslutning)

Stein Kristiansen – leder Møre og Romsdal HK       Robert Orholm – LO-medlem

Astrid Rønning – LO-medlem                          Svein Furuli – LO-medlem

Trine Åkvik – LO-medlem                                          Geir Ole Kanestrøm – LO-medlem

Jarle Krogsæther – LO-medlem                                  Kristian Aspen – LO-medlem

Ole Neerland – LO-medlem                                       Tore Hegerberg – LO-medlem

Per Gunnar Aasprong – LO-medlem                           Jan Øyvind Kringstad – LO-medlem

Ildrid Melbye – LO-medlem                                       Randi Joø – LO-medlem

Liv Inger Solbakken – LO-medlem                             Einar Hjelle – LO-medlem

Solrun Rambjør – LO-medlem

 

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her