sirrus_z

Sirener i ytre bydel ved 13: 45 tiden. Det er ambulansen som er på oppdrag.
sirrus
Ambulansen på vei ned brua  nå 13: 45.