tunfisk_zzz

tunfisk_1
En båt med navnet "Tunfisk" i havna onsdag ettermiddag. Silde-jakt for denne også så det ut til.
tunfsk_2
Ved Elmarin lå "Kvitbjørn" som er ishavsskute for selfangst og utstyr for kongfekrabbefiske. I fjor har den bl.a. vært for å merke grønlandsel for merking med satelittsender ved Svalbard, men de fikk ikke fanget noen. Båten her er bygd i 1970.