rainnblaaHva, hvor og hvorfor

Vi har fått et spørsmål fra en leser som lurer på hva blå rainn på ryggen betyr..eller hvorfor naboøyfolket på Averøya blir kalt og konfrontert med det.(ungdommen nå til dags vet jo lite om slikt, jmfr. like ukjent som det forferdelige utrykket "hiv gansteen på sjyn") Ingkvainn kainn vél gi kort og klart ka blårainna står fær.