bruk_zzz

Et firma fra Kongsberg holder på med å sjekke betongen på Sørsundbrua. Med en bil med spesialheis kommer de til på undersiden.
bruk_1
Fra brua til Innlandet som er bygd 1963.
bruk_2
Frode Bjørdal sier det ikke så så verst ut. Litt småtteri har løsnet, men ikke noe av betydning.
bruk_23
Arbeidsrampen under brua er en luftig plass å oppholde seg på.