logg_brukVed Storvik-kåseriet

Spennende om Storvik Mekaniske Verksted A/S i Odd Fellow torsdagskvelden.

 Det var godt oppmøte under det åpne møtet som Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre avviklet i Odd Fellows lokaler torsdag. Her var både medlemmer som andre interesserte til stede når Alfred Bech ga en grei innføring i historien til Storvik Mek. Verksted A/S fram til 2. verdenskrig.
logg_2
Alfred Bech trollbandt publikum under møtet til Norsk Skipsfrtshistorisk Selskap Nordmøre. (Foto. John Kleivset

Alfred Bech fulgte odelsgutten John Olsen Storvik fra Sunndalen gjennom arbeidserfaringer ved mekaniske verksteder ved Akerselva i Christiania og med retur til Sunndalen hvor tanken på å overta farsgården måtte vike for lysten til mekanisk virksomhet. Dette trakk ham til Kristiansund hvor han kjøpte den tidligere Dahle Guanofabrikk og etablerte det som etter hvert ble den betydelige industriarbeidsplassen Storvik Mek. Verksted A/S.

Det er ikke tvil om at den engasjerte Alfred Bech trollbandt publikum med svært mye av dokumentasjonen som kåsøren delte med sitt publikum om Storvikfamilien og den tidlige perioden av driften ved verkstedet.

 Loggbok for RS 16 ”Christiansund”.

Ved åpning av møtet fikk Tore Dyrnes, på vegne den entusiastiske gjengen som tok ansvar for renovering av RS 16 ”Christiansund”, overlevert som gave fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre avskrifter av loggboken for redningsskøyta for perioden 1. mars 1907 – 20. april 1917.
logg_1
Tore Dyrnes mottar avskrift av loggbøkene på RS 16 "Christiansund" fra sekretær Jørgen Strand i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.En engasjert Tore Dyrnes fortalte etterpå om hverdagen for sjøfolkene på redningsskøytene for 100 år siden(Foto John Kleivset)
logg_2_b
I 1912 ble "RS Christiansund tildelt Emilie Robins 1Ste Legat" for vel utført redningsarbeide. Skøyta var på denne tid stasjonert på Vikan på Hustadvika.(Foto: BN arkiv)

Det er svært få av de eldre loggbøkene for de gamle redningsskøytene som er i behold.

Av denne grunn ga Dyrnes uttrykk for takknemmelighet når han fikk overlevert to hefter med loggboken, et som direkte avskrift, et annet hvor teksten er presentert i et moderne språk. Ut over de papirbaserte eksemplarene medfulgte også dokumentene på CD-plate,

Der er Kjell Herkedal, medlem av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, som på sin fritid har tatt det store arbeid med avskriften av den opprinnelige loggboka.