orc_zzz

Riggen "West Alpha" er på slep inn til områdene øst for Nordlandsøya. Det er vel som vanlig teknisk vedlikehold som skal skje. Noen ganger er Bremsnesfjorden destinasjon, men nå blir indre Talgsjøen brukt ser det ut til.
orc_1
Det er " Skandi Vega" og "Bourbon Orca" som geleider riggen inn mot land. Det er ikke noe å utsette på været ved operasjonen.
nordnes
"Nordnes" har forøvrig tatt turen inn til Kristiansund igjen. Her på Dale.