lus_zz

Det satses som aldri før på å kverke lusa som ødelegger for laksenæringen. Det gjelder leppefisk og kjemikalier.
lus_1
Stoff ankommer på tankvogn for å pumpes over til "Frøyfisk" på en kai ute i øyene på Averøya. Stoffet her er hydrogen peroxide mellom 20 og 60 % ifølge UN nr på semitraileren. Det er etsende og oksiderende; brannfremmende. Ellers brytes det fort ned i naturen.
lus_2
Lusestoffet blir pumpet over i tank på dekk på "Frøyfisk". Verneutstyr må benyttes. Før var det så ymse stoff som ble tatt i bruk.
lus_m