skrei_zzz

Det er kommet store mengder skrei til områdene utenfor Romsdal og Sunnmøre. En leser skriver at det er fangster på 1000-til 2000 kilo på enmannssjarkene.
skrei
Mye skrei utafor kysten sørpå, og mobilbilde som var med. Det rapporteres fra andre at man får den torsken man vil ha i området utafor Grip også.