fllzzz

Av Odd Arne Strand/tekst /foto

Viser til vedlagte bilder tatt i dag tidlig av ett nokså stort tre i fjellsida like ovenfor Saltkjelen på Frei. Synes dette ser skummelt ut, jeg kjører forbi her minst 2 ganger pr.dag og ofte med barn i bilen. Skal det skje en ulykke før dette blir fjernet eller hva?
Hvis dette treet faller og treffer en bil, er det i hvert fall helt sikkert at det blir personskade, om ikke en dødsulykke..Skremmende å tenke på at ikke noen tar tak i dette.
flls_1