bepl_zKarihola

Det er vel omskrevet før: denne skogplantingen i nære kystområder som har gjort store deler av friluftsområdet for tusenvis av beboere helt  ubrukbar.
bepl_1
Her fra Trålveien og områdene i Karihola. Noe furu er det her, men det er verre lenger nord der sitkagran som nærmer seg 15 meter høy står tett som gress.