tra_zzz

Det har vært litt trasig for gående på fortau i dag da de var brøytet fulle av snø. Håpet for alle, det gjelder gående og brøytesjåfører at det er enden på vinteren dette her.
tra_1
De strevet disse småttisene som kom langs Kranaveien i dag.