joe_zzz

Kristiansund på de 7 hav

var tydelig et tema som fengslet både folk fra byen som fra distriktet når Kjell Dønheim presenterte ca. 400 års utvikling i skipsfarten i vårt distrikt.

Det måtte hentes fram ekstra stoler i festsalen til Odd Fellow torsdag kveld innen Eirik Barman, formann i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, ønsket velkommen til det siste åpne møtet i dette semesteret.
joe_1

En smilende Kjell Dønheim, tydelig godt fornøyd med en fullsatt festsal i Odd Fellow torsdag kveld. (Foto: John Kleivset)

Utflyttet kristiansunder Kjell Dønheim, i dag bosatt på Sotra, hadde mye å fortelle om utviklingen i skipsfarten i vårt distrikt, helt fra de første jektene som gikk til Bergen med fisk til de store kjøpmannshusenes klippfiskeksport med egne skip til så vel Syd-Amerika som til Vestindia. Det ble også viet plass til de lokale dampskipene som overtok etter de stolte seilskipene. Dønheim satte også fokus på sjømennenes forhold om bord i skutene. ”Slaveskipet” ”Marie” (Nicolay H. Knudtzon) ble også viet oppmerksomhet. Kjell Dønheim er nå i sluttfasen med sin bok om temaet, en bok som nok får stor oppmerksomhet når den lanseres.
joe_2

Formann Eirik Barman i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre har nettopp overlevert ”honoraret” til Kjell Dønheim.(Foto: John Kleivset)
joe_3
Skipsfart engasjerer mange her i distriktet. Riktig mange var møtt fram i Odd Fellow til Kjell Dønheim sitt kåseri . (Foto John Kleivset)
  Under litt om skipet "Stemshest".
joe_5_st

”Stemshest” fotografert på Kristiansund havn

På ettervinteren 1916 ble dampskipet ”Lotus” innkjøpt til Kristiansund i regi av Kristiansunds Dampskibsrederi A/S.Skipet ble overtatt i Blyth og fikk nå Kristiansund som hjemmehavn og ”Stemshest” som nytt navn. ”Stemshest” var på 811 brt. og strakte seg 193,1 fot. Kjøpesummen var hele 682.500 kroner.

I oktober 1916 ble ”Stemshest” stanset av en tysk undervannbåt. Mannskap fra undervannsbåten tok seg om bord i ”Stemshest” med bomber. Mannskap fra ”Stemshest” kom seg over i to livbåter og like etter sørget tyskerne for at bombene eksploderte. I løpet av fem minutter sank ”Stemshest” med baugen først.

 (Foto ved fotograf Ranheimsæter, original hos Kristiansunds Skipperforening)