vars_xx_zBjønnahaugen

Parksjefen har ifølge TK planer klar om å tynne ut skog ved Stormvarselet på Bjønnahaugen på Nordlandet i år. Sitkagrana dekker til lysene på dette kulturminnet, men det må utvises forsiktighet da for mye fjerning av trær kan føre til at resten blir tatt av vind.
vars_1
Lysene på Stormvarselet er delvis dekt av Sitka-gran på Bjønnahaugen.
vars_2
Utsikt fra toppen av Bjønnahaugen mot havna er ikke mye å rope hurra for. Samtidig har denne skogen skikkelig le-virkning for boligene øst for haugen.
foerst
Slik så det ut oppå Stormvarslet før det var snakk om skogplanting. (Foto: Gomalandets venner)